مطالب آموزشی و اخبار, پروفیل آلومینیومی, کاربرد آلومینیوم

بیلت آلومینیوم

 

 

 

خواص و کاربرد های آلیاژ 6063

قابلیت جوشکاری خوب ، مقاومت به خوردگی و جلوه آنودایز بسیار خوب و قابلیت ماشین کاری متوسط از خصوصیات این آلیاژ است .
به صورت مفتول ، میله ، لوله ، نرده ، مقاطع اکسترودی و پروفیل در ساخت در و پنجره ، قطعات ساختمانی ، لوازم آشپزخانه ، لوله های آبیاری ، ورق های آجدار برای پوشش سقف ها ، قطعات معماری اکسترود شده و سقف های کاذب ، کف کامیون و تریلر استفاده می شود.

خواص شیمیایی آلیاژ 6063

دیگر عناصر عناصر تشکیل دهنده (درصد وزنی )Chemical composition (mass %) نام آلیاژ
مجموع هر کدام
0.15 0.05 Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si 6063
0.1 0.1 0.1 0.45-0.9 0.1 0.1 0.35 0.2-0.6

 

  خواص عملیات حرارتی آلیاژ 6063

نحوه سرد شدن زمان(ساعت) دما(سانتیگراد) نوع عملیات حرارتی
با سرعتC°28در ساعت از دمای 415تا 260°C سرد شود 2-3 415 آنیلینگ
_ _ 520 انحلال سازی
_ 1 205-182 T5
_ 8 175 T6

 

 

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ6063

این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید و در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود.

استحکام خستگی(2)(Mpa) استحکام برشی(Mpa) سختی(1)(HB) درصد ازدیاد طول استحکام تسلیم(Mpa) استحکام کششی(Mpa) نوع عملیات حرارتی
55 69 25 _ 48 90 O
62 97 42 20 90 152 T1
_ _ _ 22 90 172 T4
69 117 60 12 145 186 T5
69 152 73 12 214 241 T6
_ 152 82 9 241 255 T83
_ 124 70 10 186 207 T831
_ 186 95 12 26 290 T832
توضیحات:
  • نیروی500kgو قطر ساچمه 10mm
  • درسیکلهای5xوتست تیپ مور R
 

 

 

 

 

منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی )  پدید آورنده :‌جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول